1-b. Lleoliadau ~ Cybiau Alawon / Venues ~ Tune Clubs

1-b.   Lleoliadau ~ Cybiau Alawon
1-b.   Venues ~ Tune Clubs

1-a. Lleoliadau / Venues:
   • Canu Gwerin: clybiau gwerin, cyd-ganu, lleoliadau cyngerdd, ayyb
    • ~ Folk Song: folk clubs, singarounds, concert venues, etc
   • Sesiynau ~ Sessions
   • Stori ~ Story
   • Twmpath Dawns ~ Ceilidh/Barn Dance 
Restriadaur: Mae rhaid i’r holl restriadau fod yn ddwyieithog.
Nodiadau: Dwyieithog yn ddymunol.


Lleoliad - diwrnod
diwrnod yn amrywio, yna dydd Sul i ddydd Sadwrn 

✪ Sir ✪ TREF ✪ ENW, amlder
gwefan ✪ Enw cyswllt, ffôn

Gwybodaeth bellach ?? – gallwch anfon dim ond y llinell gyntaf uchod ac yna ychwanegu mwy o fanylion eto.

Enw’r lleoliad ayyb: enw’r lleoliad (rhif ffôn), cyfeiriad, amser dechrau; trwy’r flwyddyn, tymor ysgol yn unig, neu dymhorol.


* Manylion cyswllt pellach yr hoffech eu cyhoeddi (e.e.) ail enw / rhif ffôn, ffôn symudol, cyfeiriad, e-bost.


Mwy o fanylion. Mae croeso i chi ychwanegu logo bach neu lun (anfonwch nhw fel delweddau ansawdd uchel).
Listings: all listings must be bilingual.
Notes: bilingual preferred

Venue - DayDay varies; then Sunday to Saturday 
✪ County ✪ TOWN
NAME
, frequency [Wkly, Occ, 1st/Mth]

website ✪ Contact name & tel.Nº


More information ??
- you can always send in eg just 1st-line above, and add more later


Venue name etc: venue name (tel), address; start time; all year, term-time, or seasonal (eg Sep-July)


* Further contact details that you want published, (eg) 2nd name/phone, mobile, address, email.


Description. And little logos & photos welcome (so long as little, but sent as high-quality) 
Always check before you go - Venues change, or have seasonal breaks
To avoid spam, email is not linked, so we write <at> for @

Cybiau Alawon ~ Tune Clubs


Diwrnod yn amrywio / Day Varies

Bro Morgannwg LLANILLTUD FAWR • CLWB ALAWON LLANILLTUD FAWR www.sesiwn.com/sesiwn/ClwbAlaw/Llantwit7.html
* Rob Bradshaw: rob<at>sesiwn.com 
⊕ Dydd Sadwrn / Dydd Sul 
Nodiadau, angen ei gyfieithu / Notes: "We tend to have Workshops and Open Sessions on either a Saturday or a Sunday. We have both all day and half day workshops and sessions. We also run a fairly regular monthly session on the 2nd Thursday of the month in the Old Swan, Llantwit Major from about 8.30pm. On odd occasions we have had to cancel because folk are away. It is organised by the Tune Club, rather than the pub, so checking with the pub probably isn't an option. There is a convention of no bashy things and only a couple of Irish tunes…" Contact Rob via rob<at>sesiwn.com • The tune club: www.sesiwn.com/sesiwn/ClwbAlaw/Llantwit7.html • The session: www.sesiwn.com/sesiwn/sesiwn.html


Dydd Sul / Sunday

Sir Ddinbych DINBYCH  ∆ CLWB ALAWON DINBYCH 2il www.sesiwn.com/sesiwn/clwbalaw.html ~~~ ~~~
Sir Ddinbych LLANNEFEDD ∆ CLWB ALAWON ABERGELE Misol www.sesiwn.com/sesiwn/clwbalaw.html ~~~ ~~~

Dydd Llun / Monday

Ceredigion ABERYSTWYTH ∆ CLWB ALAWON ABERYSTWYTH Wythnosol www.sesiwn.com/sesiwn/clwbalaw.html ~~~ ~~~
Gwynedd CAERNARFON • CLWB ALAWON CAERNARFON 3ydd www.neilandmeg.com/tuneclub.htm   Neil+Meg Browning 01286 677578
→ Royal Welsh Yacht Club, Porth-yr-Aur, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SN
* nmtb<at>neilandmeg.com
   • CAERNARFON • CAERNARFON TUNE CLUB 3rd www.neilandmeg.com/tuneclub.htm Neil+Meg Browning 01286 677578
   • → Royal Welsh Yacht Club, Porth-yr-Aur, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SN
   • * nmtb<at>neilandmeg.com
Nodiadau, angen ei gyfieithu / Notes:  "Neil runs a friendly hour-long workshop every month where we learn a variety of traditional tunes. The music is predominantly Welsh, but the content is guided by participants too. There's always an open session afterwards."

Dydd Mawrth / Tuesday

Powys MACHYNLLETH ∆ CLWB ALAWON BRO DDYFI 3ydd www.sesiwn.com/sesiwn/clwbalaw.html Rhiain Bebb ~~~ 

 

Rhondda Cynon Tâf LLANTRISANT CLWB ALAWON LLANTRISANT Maw olaf    www.sesiwn.com/sesiwn/clwbalaw.html ~~~ ~~~
Sir Gâr LLANDEILO • CLWB ALAWON LLANDEILO 4ydd www.sesiwn.com/sesiwn/ClwbAlaw/Llandeilo.html Helen Adam 01269 850297 
→ Rydym yn cwrdd am 7.30 y.p, lan lofft yn nhafarn yr Angel, Stryd Rhosmaen. 
* Helen Adam: helenadamfiddle<at>gmail.com 
⊕ Fel arfer byddwn yn chwarae cerddoriaeth hyd at tua 9 o'r gloch, a wedyn gorffen gyda diod neu ddau lawr stâr. 
   • Carms LLANDEILO • LLANDEILO TUNE CLUB 4th www.sesiwn.com/sesiwn/ClwbAlaw/Llandeilo.html  Helen Adam 01269 850297 
   • → Upstairs room of the Angel Inn, Rhosmaen Street, 7.30pm 
   • * Helen Adam: helenadamfiddle<at>gmail.com 
   • ⊕ We usually play till about 9 and then have a drink afterwards. 

Dydd Mercher / Wednesday

Powys DOLANOG ∆ CLWB ALAWON DOLANOG Misol www.sesiwn.com/sesiwn/clwbalaw.html ~~~ ~~~

Dydd Iau / Thursday

 

Sir Penfro ABERGWAUN ∆ CLWB ALAWON TRADDODIADOL ABERGWAUN A'R WDIG wythnosol www.sesiwn.com/sesiwn/clwbalaw.html ~~~ ~~~

Swydd Henffordd LONGTOWN ∆ CLWB ALAWON BRYN DU 1af www.sesiwn.com/sesiwn/clwbalaw.html ~~~ ~~~


Dydd Gwener / Friday

Gwynedd ABERSOCH ∆ CLWB ALAWON LLŶN Misol www.sesiwn.com/sesiwn/clwbalaw.html ~~~ ~~~

Dydd Sadwrn / Saturday

Blaenau Gwent TREDEGAR ∆ CLWB ALAWON TREDEGAR 1af www.sesiwn.com/sesiwn/clwbalaw.html ~~~ ~~~
Blaenau Gwent TREDEGAR ∆ CLWB ALAWON TELYNAU'R CYMOEDD 2il www.sesiwn.com/sesiwn/clwbalaw.html  ~~~ ~~~
Caerffili TREHARRIS ∆ CLWB ALAWON LLANCAIACH FAWR 3yd www.sesiwn.com/sesiwn/clwbalaw.html ~~~ ~~~
Website Built with MacMate
← Get yours Free
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand
Powered by MacMate