5. Astudiaethau a Sefydliadau Bywyd Gwerin/Folklife Studies & Institutions

5. Astudiaethau a Sefydliadau Bywyd Gwerin

5. Folklife Studies & Institutions

Merêd

Mick Tems:  "Merêd: let’s celebrate the legacy that he left"
➥➥
Erthyglau / Articles: 5, Astudiaethau / Studies
Nodiadau, angen ei gyfieithu
Meredydd Evans, born 9 December 1919, died 21 February 2015.
Flashback to 2004: Phyllis and Merêd outside their cottage, Afallon – Sain had just released the double-CD of Merêd’s songs.
Photo © Mick Tems.
  • Buasem yn croesawu gwirfoddolwyr i'n helpu i gyfieithu, er mwyn i ni gael gwefan gwbl ddwyieithog: rydym yn cynnig aelodaeth * Bywyd Gwerin / Folklife am ddim * [Folklife Quarterly trwy'r post gan gynnwys eich newyddion a'ch rhestriadau - www.folklife.org.uk ] Ebost: Sam@bywyd-gwerin.cymru


CATEGORIENWgwefan, enw cyswllt, ffôn

* (dewisol) Manylion cyswllt pellach yr hoffech eu cyhoeddi (e.e.) ail enw/rhif ffôn, ffôn symudol, cyfeiriad, e-bost. 

⊕ (dewisol) Mwy o fanylion. Mae croeso i chi ychwanegu logo bach neu lun (anfonwch nhw fel delweddau ansawdd uchel).

[ ENW ] ® = Aelodau Folklife ...Wedi'i argraffu yn Folklife Quarterly, ar-lein yng Folklife Directory – diolch am eich cefnogaeth.CATEGORYNAME website, contact name, tel

* (optional) Further contact details that you want published, (eg) 2nd name/phone, mobile, address, email. 

(optional) Description. And your little logo or photo welcome (sent as high-quality images)

[ NAME ] ® = Folklife Members ... Printed in Folklife Quarterly, online in Folklife Directory - we thank you for your support.

Rydym yn croesawu rhestriadau:   /   We welcome listings:

  • A.1 Ymchwilwyr ac Awduron / Researchers and Authors
  • A.2 Darlithwyr a Siaradwyr / Lecturers and Speakers

A.3 Archifau (arbenigol neu gyffredinol)
A.3 Archives
(in specialist folklife or general archives)

ARCHIF CERDDORIAETH DRADDODIADOL CYMRU  www.bangor.ac.uk/music/research/groups_welshmusic.php.cy ....... 01248 382181
∗ Ysgol Cerddoriaeth, Prifysgol Bangor, Ffordd y Coleg, Bangor, Gwynedd LL57 2DG.
⊕ Llyfrgell gyhoeddus o recordiau sain - recordiau masnachol, sydd wedi'u cynhyrchu ar gyfer eu gwerthu i'r cyhoedd a recordiau maes sydd wedi'u casglu o dan amodau maes ar gyfer ymchwil, nid yw'r rhain wedi'u cyhoeddi yn fasnachol.
The ARCHIVE OF WELSH TRADITIONAL MUSIC   www.bangor.ac.uk/music/research/welsh_music.php.en .......... 01248 382181
∗ School of Music, Bangor University, College Road, Bangor, Gwynedd LL57 2DG.
⊕ A public library of recorded sound – both commercial recordings, which have been produced for public sale; and field recordings which have been collected under field conditions for research and which have not been issued commercially.

® The MICK TEMS ARCHIVE OF TRADITIONAL ARTS  www.folkwales.org.uk/archive.html Mick Tems 01443 206689
∗ Mick Tems, 88, Manor Chase, Beddau, Pontypridd CF38 2JE
⊕ Bydd yr Archifau o ddeunydd celfyddydol traddodiadol o Dde Cymru yn cynnwys caneuon, baledi, cerddoriaeth a dramâu a storiâu traddodiadol.
® The MICK TEMS ARCHIVE OF TRADITIONAL ARTS   www.folkwales.org.uk/archive.html Mick Tems 01443 206689
∗ Mick Tems, 88, Manor Chase, Beddau, Pontypridd CF38 2JE
⊕ The Archive of traditional arts material from South Wales will include songs, ballads, music, traditional drama and stories.

 

Rydym yn croesawu rhestriadau: / We welcome listings:

  • A.4 Bywyd Gwerin mewn Amgueddfeydd / Folklife in Museums
  • A.5 Bywyd Gwerin yng nghasgliadau llyfrgelloedd / Folklife in Library Collections
  • A.6 Cyrsiau ac Ymchwil Academaidd / Academic Courses and Research
  • A.7 Cyhoeddwyr Cerddoriaeth a Chwmnïau Recordio / Music Publishers and Recording Companies
  • A.8 Cyhoeddwyr Llyfrau  / Print Book Publishers


A.9 Cyhoeddiadau Argraffedig / Print Journals

CANU GWERIN, Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru   www.canugwerin.com  Dr Rhiannon Ifans (Ysgrifennydd Mygedol) 01970 828719 
∗ Cysylltwch â: Dr Rhiannon Ifans (Ysgrifennydd Mygedol), Rhandir, Penrhyn-coch, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EQ. Ffôn: 01970 828719. E-bost: rhiannon.ifans<at>gmail.com
⊕ Mae Canu Gwerin, cylchgrawn y Gymdeithas, yn ymddangos bob Awst. I ymuno â'r Gymdeithas, gweler ein tudalen Aelodaeth: http://www.canugwerin.com/cy/membership.php
CANU GWERIN, Welsh Folk-Song Society   www.canugwerin.com  Dr Rhiannon Ifans (Honorary Secretary) 01970 828719 
∗ Please contact: Dr Rhiannon Ifans (Honorary Secretary), Rhandir, Penrhyn-coch, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EQ. Tel: 01970 828719. E-mail: rhiannon.ifans<at>gmail.com
⊕ The language of the Society is Welsh, but information available in English on the above bilingual website. Canu Gwerin, the Society's journal, appears every August. To join the Welsh Folk-Song Society, please see our Membership page: http://www.canugwerin.com/cy/membership.php

A.10 Ffynonellau ar-lein (gwefannau a blogiau gydag erthyglau) 
A.10 Online resources (websites, and blogs with articles)

ALAWON BANGOR   http://alawonbangor.wordpress.com ⊕ Alawon traddodiadol o Lawysgrifau ym Mhrifysgol Bangor
ALAWON BANGOR   http://alawonbangor.wordpress.com ⊕ Traditional Melodies from Manuscripts in Bangor University

CANEUON GWERIN   http://caneuongwerin.wordpress.com ⊕ Archwilio ac arddangos caneuon gwerin o Gymru
CANEUON GWERIN   http://caneuongwerin.wordpress.com ⊕ Exploring and showcasing folk songs from Wales

CLERA   www.sesiwn.com  ⊕ Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru
CLERA   www.sesiwn.com  ⊕ The Society for the Traditional Instruments of Wales

MEU CYMRU   www.meucymru.co.uk/music/alawchan.htm ⊕ Alawon a Chaneuon
MEU CYMRU   www.meucymru.co.uk/music/alawchan.htm ⊕ Tunes and Songs

Website Built with MacMate
← Get yours Free
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand
Powered by MacMate