[FQ: cylchgrawn yn Saesneg]

newyddion Cymru

news from Wales

 • Newyddion Cymru, o "FQ" 
 • o’r rhifyn diweddaraf o “FQ” Bywyd Gwerin yn Chwarterol ... yn Saesneg
 • Cylchgrawn Saesneg wedi’i argraffu; hefyd yn cael ei gopïo fel e-gylchgrawn am ddim
         • News from Wales, from "FQ"
         • items from our “FQ” Folklife Quarterly print mag
         • English-language printed magazine; also copied online as a free e-magazine 

Bywyd Gwerin,

cyhoeddwyr FQ [Bywyd Gwerin yn Chwarterol] - cylchgrawn 48 tudalen brint a hefyd yn e-gylchgrawn, yn cynnwys mewn pob rhifyn:
Bywyd Gwerin Traddodiadau
  • Newyddion ac Erthyglau
ac
o'n Haelodau:
  • Newyddion 
  • Cannoedd o Amserlenni 
  • Diweddariadau Cyfeiriadur 
  • Dyddiadur Gwyliau 
  • Dyddiadur Gweithdai

FQ. Dyddiadau cyhoeddi (dyddiadau cau mewn bracedi)
1 Ion (20 Tach)   ~ 1 Ebr (20 Chwef)
1 Gorff (20 Mai)  ~ 1 Hyd (20 Awst)

Rydym hefyd yn cyhoeddi Cyfeiriadur Aelodau Bywyd Gwerin ar-lein (Cymru a Lloegr yn bennaf)
http://www.folklife-directory.uk

Folklife,

publishers of FQ: Folklife Quarterly - printed, and copied as an e-magazine.  48 printed pages, always containing
Folklife Traditions
  • News & Articles
and,
from our Members,
 • News 
 • 100s of Listings 
 • Directory updates 
 • Festival Diary 
 • Workshop Diary 

FQ. Publication dates (deadlines in brackets)
1 Jan (20 Nov)    ~  1 Apr (20 Feb)
 1 Jul (20 May)    ~  1 Oct (20 Aug)

We also publish an online Folklife members' Directory (mostly Wales & England)
http://www.folklife-directory.uk

Cyfranwyr

Efallai y bydd erthyglau ar y wefan hon hefyd yn ymddangos yng nghylchgrawn chwarterol FQ (Bywyd Gwerin).

Rydym hefyd yn cynnig aelodaeth am ddim i unrhyw un sy’n cyfrannu erthyglau perthnasol
ar draddodiadau bywyd gwerin:

4. Cymdeithasau Bywyd Gwerin5. Astudiaethau/Sefydliadau Bywyd Gwerin7. Dathliadau Tymhorol [Dyddiadur]

Contributors

Your articles on this website may also be printed in FQ. 

We also offer free membership to those who regularly contribute relevant articles
on Folklife traditions:

4. Folklife Societies5. Folklife Studies & Institutions 7. Seasonal Celebrations [Diary]

 Hafan Folklife homepage: www.folklife.org.uk

Nodiadau, angen ei gyfieithu
We have limited time & money (we are a not-for-profit group of volunteers) … you can help by joining Folklife, only £18 a year
 • you will be listed in FQ & online
 • you will get FQ quarterly, with your news and listings
 • you will help support this website, which has no other income.

Folklife ~ general email: Sam@folklife.co.uk
for this site, email Sam@bywyd-gwerin.cymru

Our latest
FQ, Folklife Quarterly  Cymru-Wales pages
http://folklife.org.uk/Cymru.html
They are copies of printed pages, no live weblinks, and probably not suitable for smartphones etc.

Website Built with MacMate
← Get yours Free
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand
Powered by MacMate