Welcome to your new website!

To modify this part of template, login as admin and in upper menu, go to Layout design.

Admin Area  ← Click to change this text :)

Rydym yn awyddus i wneud y wefan hon yn gwbl ddwyieithog

Nid yw’r golygyddion yn siaradwyr Cymraeg rhugl, rydym yn croesawu gwirfoddolwyr i’n helpu i gyfieithu rhestriadau, penawdau ac ati. Er enghraifft, i gyfieithu 'Mwy o fanylion' i leoliadau Saesneg sy'n croesawu cyfraniadau Cymraeg.


Fel arwydd o'n gwerthfawrogiad byddwn yn rhoi aelodaeth 'Folklife' [Bywyd Gwerin] am ddim ~ Folklife West trwy'r post gan gynnwys eich newyddion a'ch rhestriadau.

• Cylchgrawn Saesneg wedi'i argraffu, hefyd yn cael ei gopïo fel e-gylchgrawn am ddim:  www.folklife.org.uk, www.folklife-directory.uk, https://folklife-traditions.weebly.com

Who is this website for ?

For those who (like ourselves) are interested in Welsh-language Folklife Traditions, who have some knowledge of Welsh, but who are not fluent.
We can accept your further listings easily enough; but we would love to develop this site further. We can't at present, as we're not fluent Welsh speakers, so we welcome volunteers to help us translate lists, headlines, etc.
--- As a sign of our appreciation we will give free Folklife membership - Folklife West - FW posted, printing your news and your listings.

If you can help .... please email sam@bywyd-gwerin.cymru
4/8/2018

9/9/2019 FQ: our print magazine is now FW - Folklife West, and 3 times a year.
This site remains online but we can't progress further, as above.  So, in the meantime, see our Wales folk news pages copied from our print magazine Folklife West http://www.folklife.org.uk/cymru.html;
online Directory - Wales http://www.folklife-directory.uk/cymru.html 
articles (+ songs, tunes) including Wales https://folklife-traditions.weebly.com

Bywyd Gwerin Cyfeiriadur

Rhestriadau ar-lein am ddim ac erthyglau i hybu gwybodaeth am draddodiadau gwerin iaith Gymraeg:
 • RHESTRIADAU • 1, Lleoliadau • 2, Perfformwyr • 3, Gwasanaethau • 4, Cymdeithasau  • 5, Astudiaethau a Sefydliadau Bywyd Gwerin • 4, Cymdeithasau • 5, Darparwyr Gweithdai • 6, Dyddiadur [Dathliadau Tymhorol; Gweithdai; Gwyliau] 
 • + NODIADAU [2.] + ERTHYGLAU [5.,7.]
 • Croeso i chi anfon rhestriadau, lluniau, erthyglau, nodiadau
 • Croesawn gategorïau newydd. 
"Rhestriadaur": mae rhaid i’r holl restriadau fod yn ddwyieithog. 
"Erthyglau", "Nodiadau" dwyieithog yn ddymunol. 

Wales Folklife Directory

A Directory of Welsh-language Folklife Traditions.
Free online listings & articles to promote the knowledge of Welsh-language folk traditions:
 • LISTINGS • 1, Venues • 2, Performers • 3, Services • 4, Societies • 5, Folklife Studies & Institutions • 6, Workshops Providers • 7, Diary [Seasonal Celebrations; Workshops; Festivals]
 • + NOTES [2.] + ARTICLES [5., 7.]
 • Listings, pictures, notes, articles, welcome 
 • New categories welcome. 
"Listings":  all listings must be bilingual.
"Articles", "Notes": bilingual preferred. 

Nodiadau

Rydym yn awyddus i wneud y wefan hon yn gwbl ddwyieithog. Nid yw’r golygyddion yn siaradwyr Cymraeg rhugl, rydym yn croesawu gwirfoddolwyr i’n helpu i gyfieithu rhestriadau, penawdau ac ati. Er enghraifft, i gyfieithu 'Mwy o fanylion' i leoliadau Saesneg sy’n croesawu cyfraniadau Cymraeg.

Fel arwydd o’n gwerthfawrogiad byddwn yn rhoi aelodaeth Bywyd Gwerin am ddim ~ Folklife Quarterly trwy’r post gan gynnwys eich newyddion a’ch rhestriadau.

Who is this website for ?

A website for those who (like ourselves) are interested in Welsh-language Folklife Traditions, who have some knowledge of Welsh, but who are not fluent.  

Other bilingual sites

Fluent Welsh-speakers will know better than us about websites, facebook, etc, yn Gymraeg yn unig .... 
Many English-language folk clubs, festivals, etc, in Wales may welcome contributions yn Gymraeg; ~ not listed here, but listed on these sites:

our own Directorywww.folklife-directory.uk [England & Wales; Folklife members only listed].
➥ FolkWales online magazine, www.folkwales.org.uk

➥ The Casbar, www.casbar.co.uk [South Wales]
Calendarhttp://ruthinallstyles.co.uk/calendar ==>'Other Local Clubs' [North Wales]

Nodiadau, angen ei gyfieithu / notes

 • 14/9/2016. bywyd-gwerin.cymru changed website provider to provide a more responsive (smartphone-friendly) website.
 • 27/10/2016.  old webpages now replaced by retyped text with links.
 • New:  Diary, replaced old separate Categories: Seasonal Celebrations; Workshops; Festivals.
 • New:  separate webpages for notes and for articles.
 • New:  emailing list - we can let you know Directory changes. To join the list, just contact us, by email as below, or by form on Contact Us page

Am ddim!

Anfonwch eich rhestriadau atom ni!
Manylion cyswllt Ebost: Sam@bywyd-gwerin.cymru
Sam ac Eleanor, 01684 561378, 16 Barrett Rise, Malvern, Worcs WR14 2UJ.
Hoffem glywed eich barn am y wefan hon. Croeso cynnes i’ch cyfraniadau a’ch awgrymiadau.

Oddi wrth Folklife, grŵp nid-er-elw o wirfoddolwr ~ hafan Folklife:
www.folklife.org.uk

Folklife: cewch ragor o wybodaeth, "[FQ: cylchgrawn yn Saesneg]

Free!

Send us your entries!
Contact details Email: 
Sam@bywyd-gwerin.cymru

Sam & Eleanor, 01684 561378, 16 Barrett Rise, Malvern, Worcs WR14 2UJ.  
We should be interested to hear your comments on this website. Your contributions & suggestions are most welcome.

From Folklife, a not-for-profit group of volunteers ~ Folklife homepage: www.folklife.org.uk 

Folklife: find out more, see "[FQ: cylchgrawn yn Saesneg]"
Folklife Quarterly, English-language print magazine. 

Cyfranwyr

Efallai y bydd erthyglau ar y wefan hon hefyd yn ymddangos yng nghylchgrawn chwarterol FQ (Bywyd Gwerin).

Rydym hefyd yn cynnig aelodaeth am ddim i unrhyw un sy’n cyfrannu erthyglau perthnasol ar draddodiadau bywyd gwerin:

4. Cymdeithasau Bywyd Gwerin
5. Astudiaethau/Sefydliadau Bywyd Gwerin
7. Dathliadau Tymhorol [Dyddiadur]

Contributors

Your articles on this website may also be printed in FQ.

We also offer free membership to those who regularly contribute relevant articles on Folklife traditions:

4. Folklife Societies
5. Folklife Studies & Institutions
7. Seasonal Celebrations [Diary]
Website Built with MacMate
← Get yours Free
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand
Powered by MacMate