Welcome to your new website!

To modify this part of template, login as admin and in upper menu, go to Layout design.

Admin Area  ← Click to change this text :)

Bywyd Gwerin
Cyfeiriadur

Rhestriadau ar-lein am ddim ac erthyglau i hybu gwybodaeth am draddodiadau gwerin iaith Gymraeg

• 1, Lleoliadau • 2, Perfformwyr • 3, Gwasanaethau • 4, Cymdeithasau  • 5, Astudiaethau a Sefydliadau Bywyd Gwerin • 4, Cymdeithasau • 5, Darpaarwyr Gweithdai • 6, Dyddiadur
[Dathliadau Tymhorol; Gweithdai; Gwyliau] •  + Erthyglau •

Croeso i chi anfon rhestriadau, lluniau, erthyglau, nodiadau

"Rhestriadaur [1.-7.]": mae rhaid i’r holl restriadau fod yn ddwyieithog. 
"Erthyglau a Nodiadau": dwyieithog yn ddymunol.
• Croesawn gategorïau newydd.

Wales Folklife Directory

Welsh-language Traditions.  For English-language folk clubs & festivals in Wales, see instead our England & Wales Folklife Members' online Directory.

Free online listings & articles
to promote the knowledge of Welsh-language folk traditions

• 1, Venues • 2, Performers • 3, Services • 4, Societies • 5, Folklife Studies & Institutions • 6, Workshops Providers • 7, Diary [Seasonal Celebrations; Workshops; Festivals] • + Articles

Listings, pictures, notes, articles, welcome 

"Listings [1.-7.]":  all listings must be bilingual.
"Articles & Notes": bilingual preferred.

• New categories welcome.

Nodiadau
Rydym yn awyddus i wneud y wefan hon yn gwbl ddwyieithog. Nid yw’r golygyddion yn siaradwyr Cymraeg rhugl, rydym yn croesawu gwirfoddolwyr i’n helpu i gyfieithu rhestriadau, penawdau ac ati. Er enghraifft, i gyfieithu 'Mwy o fanylion: hyd at 40 gair' i leoliadau Saesneg sy’n croesawu cyfraniadau Cymraeg. Fel arwydd o’n gwerthfawrogiad byddwn yn rhoi aelodaeth Bywyd Gwerin am ddim ~ Folklife Quarterly trwy’r post gan gynnwys eich newyddion a’ch rhestriadau.

Nodiadau, angen ei gyfieithu / notes
14/9/2016: Bywyd Gwerin changed website provider, website name (URL) remains bywyd-gwerin.cymru

  • Old site: based on images (no links, not suitable for smartphones). 
  • This site: first, we copied images.  Now, replacing them with text & links, so suitable for smartphones.
As of 18/10/2016:
    • √√  Replaced: all non-listings pages; some listings Categories 1-a, 1-b, 6, 7; copied some individual logos, photos
    • !!    Still to replace: most listings Categories 2, 3, 4, 5; and to add more individual logos, photos
  • New:  Diary, replaced old separate Categories: Seasonal Celebrations; Workshops; Festivals.
  • New:  a page for articles.
  • New:  emailing list - we can let you know Directory changes, just contact us, email as below, or by form on Contact Us page

Am ddim!

Anfonwch eich rhestriadau atom ni!
Manylion cyswllt Ebost: Sam@bywyd-gwerin.cymru
Sam ac Eleanor, 01684 561378, 16 Barrett Rise, Malvern, Worcs WR14 2UJ.
Hoffem glywed eich barn am y wefan hon. Croeso cynnes i’ch cyfraniadau a’ch awgrymiadau.
Oddi wrth Folklife, grŵp nid-er-elw o wirfoddolwr ~ hafan Folklife:
www.folklife.org.uk
Folklife: cewch ragor o wybodaeth, "[FQ: cylchgrawn yn Saesneg]

Free!

Send us your entries!
Contact details Email: 
Sam@bywyd-gwerin.cymru
Sam & Eleanor, 01684 561378, 16 Barrett Rise, Malvern, Worcs WR14 2UJ.  
We should be interested to hear your comments on this website. Your contributions & suggestions are most welcome.
From Folklife, a not-for-profit group of volunteers ~ Folklife homepage: www.folklife.org.uk 
Folklife: find out more, see "[FQ: cylchgrawn yn Saesneg]"
Folklife Quarterly, English-language print magazine. 

Website Built with MacMate
← Get yours Free
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand
Powered by MacMate